Brugertest

Derfor skal du lave brugertest, og sådan vælger du den bedste metode.

Hvordan ved du, at dit site eller din app fungerer for målgruppen, hvis ikke du har undersøgt det? Ligesom en bil skal testes på en vej, skal en brugervendt løsning testes på målgruppen. Derfor laver vi modererede tænke-højt test for at sikre, at det, der udvikles, bliver en succes. Vi har samlet en oversigt over meget af det, som brugertest kan gøre dig klogere på samt gode grunde til at begynde at lave brugertest . 

Kontakt

Sådan kan brugerinddragelse forbedre digitale løsninger

Brugerinddragelse, user research, kvalitativ cro - kært barn har mange navne, og der benyttes mange begreber til at beskrive den række af forskellige aktiviteter der drejer sig om, at få brugernes feedback på dine idéer, koncepter eller digitale løsninger. 

Brugerinddragelse kan give indsigt i brugernes adfærd, ønsker og behov, og modtagelsen af fx. en app eller et site. Fra at lave deltagerobservationer og trække inspiration til konceptet fra det virkelige liv, til at sikre, at I har en navigation, der passer til brugernes behov, og en synlig CTA (call to action), der gør det nemt for dem at konvertere eller bevæge sig videre. 

Mange faldgruber kan undgås ved at sørge for at få brugernes input på din digitale løsning. Afhængig af jeres KPI’er kan det hjælpe at stille spørgsmål såsom:

  • Forstår brugerne jeres produkt?
  • Har brugerne al nødvendig information for at købe jeres produkt?
  • Har brugerne al nødvendig information for at melde sig ind?
  • Er rækkefølgen for tilmelding et godt match for brugerne?
  • Opbygger I tillid til brugerne, før I beder om deres oplysninger?
  • Er jeres design brugervenligt, klart og tydeligt, så brugerne ved, hvad de skal trykke på? 

Tænke-højt test

Titlen ‘Tænke-højt test’ siger det hele. Vi tester dit produkt med en bruger, der tænker højt, imens de løser opgaver. På den måde får vi direkte indblik i deres tankeprocesser og udfordringer, og dermed sitets styrker og svagheder. Det giver os en masse værdifulde indsigter, som vi arbejder videre med. 

De bedste resultater opnås ved et modereret interview, hvor moderator kan stille spørgsmål, når brugerne ikke tænker højt. Tit er det de ting, der føles mest åbenlyse for os selv, som er de mest interessante for andre. Med et semi-struktureret interview får respodenterne lov til at styre retningen, mens moderatoren sørger for, at alle emner afdækkes.

En typisk proces for tænke-højt test er:

Trin 1: Forberedelse: Kick off og Interviewguide

Vi bliver enige om fokusområder, rekrutteringskriterier og ønsket udbytte. Herefter udvikler vi en interviewguide der bliver rammen om interviewet, og sikre at vi besvarer alle spørgsmål og hypoteser.

Trin 2: 6 personer

Der rekrutteres 6 fra målgruppen efter konkrete kriterier. Der skal være en spredning ift. Køn, alder og socioøkonomiske forhold.

Trin 3: Interview

Det ideelle er, at hvert interview tager ca. 45 min.  Der startes med at give en introduktion og lave et forinterview. Herefter bruges der en halv times tid på at løse opgaver og afdække hypoteser. De sidste 10 minutter bruges til flere opsummerende formål. 

Tænke-højt testen skal optages, og videoerne skal overleveres.

Trin 4: Analyse og afrapporteringsworkshop

Der skal udarbejdes en rapport med klare konklusioner, citater fra brugerne og implementerbare anbefalinger.

Kontakt

Fokusgrupper

Når du udvikler koncepter eller nye idéer, så lad din målgruppe lære dig, hvad der fungerer. Fokusgrupper udnytter de psykologiske gruppedynamikker og det, at vi som mennesker skaber forbindelse til hinanden ved at dele vores fortællinger og meninger med hinanden.

Gennem gruppediskussioner og ping-pong af ideer og erfaringer kan vi inspirere hinanden og kome på helt nye og unikke koncepter - eller give dig den feedback der gør dit projekt til en bragende success!  

Vi laver en fokusgruppeinterviewguide, og inviterer brugerne ind i heterogene (blandede) grupper eller homogene (ensartede grupper). Vi hører om deres adfærd og behov, imens vi viser dem jeres koncept og branding. Til isdst samler vi det hele i en opsummerende og handlingsanvisende rapport.

Fællesoffentlig brugertest

Der er følgende faste krav til fællesoffentlig brugertest 

  1. Der må som udgangspunkt ikke være samtale under udførelsen af opgaver. Det er både for at kunne notere det korrekte antal sekunder for udførsel, og fordi brugerne skal udføre opgaverne uhjulpet. 
  2. Interviewguiden skal opsummeres numerisk på baggrund af 5-6 faste spørgsmål  
  3. Rapporten skal leveres i et forberedt excellark, der pr. opgave opsummerer: a) Tidsforbrug, b) Antal fejl brugerne selv løste, c) Antal fejl brugerne ikke selv kunne løse, d) Gennemsnit af numerisk værdi pba. 5-6 faste spørgsmål.

Vi laver flere fællesoffentlige brugertest hvert år og kan derfor rådgive om den bedste måde at forberede sig på, så sandsynligheden for at bestå højnes!

Hvis du har spørgsmål til processen eller har fået mod på at lave brugertest sammen med os, så kontakt gerne Nanna Gelineck, Senior Insights Consultant hos Adapt ved at klikke på knappen nedenfor.

Vi testes ved!

FAQ

Hvad er en brugertest?

En brugertest opfattes som en samlende betegnelse for brugerinddragelse i en digital kontekst, men benyttes primært som synonom til enten modererede eller umodererede tænke-højt test.

Hvad er en tænke-højt test?

En tænke-højt test er en klassisk metode indenfor ux-research og beskriver hvordan brugerne opfordres til at tænke højt (dvs. Sætte ord på deres tanker som de opstår). Respondenterne skal være rigtige repræsentanter fra målgruppen, hvilket er et af de vigtigste kriterier. De deltager i interviews af typisk 45 min. varighed, der består af tre dele. Et for-interview, hvor respondenten fortæller om sit liv som en del af den subkultur der undersøges.

Herefter en opgaverække, hvor respondenten prøver at løse udvalgte opgaver på sitet/appen - mens de tænker højt. Og til sidst en opsummerende snak, hvor oplevelsen og forbedringspotentialer evalueres

Hvad koster en tænke-højt test?

Alt er naturligvis afhængig af målgruppens antal af segmenter, dvs. hvor mange forskellige segmenter skal repræsenteres. Og så om der fx. skal tages højde for mobil og desktop, og om de skal evalueres sammen eller separat.

Hvad er en fokusgruppe?

En fokusgruppe er en fokuseret gruppedialog, der ofte benyttes til at udvikle koncepter og skabe nye idéer, eller til at afprøve koncepter. Det er både på selve idéplan, såvel som det kan dreje sig om branding herunder hvilke billeder eller farver der ræsonnerer bedst med målgruppen, og opfattes som et match til målgruppens behov. 

Vi laver tit mini-grupper, hvor brugerne hurtigere lærer hinanden at kende, får tillid til hinanden og nemmere deler perspektiver med hinanden.

Hvorfor fokusgrupper?

I fokusgrupper er det nemmere at få gode ideer fordi man kan “ping-ponge” ideer og i fællesskab finde frem til noget der både er nyttigt, nyt og som løser reele problemer. 

En klassiker indenfor al marketing, og en rigtig god måde hurtigt at få indblik i en subkulturs kultur, behov og kulturelle koder som fx. terminologi, opfattelse af symboler, ønsket tiltaleformer og meget mere!

Kontakt