Konverteringsoptimering review

Når et website begynder at præstere dårligt er det ikke altid lige til at regne ud hvor problemerne opstår. Med en konverteringsanalyse går vi helt ind til benet og belyser jeres brugeres adfærd og finder de elementer som hæmmer websitets konverteringsrate. Vi kombinerer vores viden om brugeradfærd med en grundig gennemgang af den måde brugerne anvender jeres website. Med et konverteringsreview går vi ind og peger på en række tiltag som vil hjælpe jer med at hæve konverteringsraten og dermed styrke jeres forretning.

Website performance analyse

Er der for få brugere som kommer videre fra jeres landing pages? Kan udfordringer med load time og website speed være med til at skade konverteringsraten? Oplever I igen og igen problemer med efterladte kurve? Og hvad kan I egentlig gøre for at komme problemerne til livs? Med performance analysen går vi, i tæt samarbejde med jer, ind og lægger en plan for hvordan I fremadrettet kan styrke jeres websites performance og hæve jeres konverteringsrate. 

Touchpoint analyse

For at lægge den bedste digitale strategi, og tilbyde jeres brugere den bedste service, er det altafgørende at forstå, hvor og hvordan brugerne møder ens forretning. Med touchpoint analysen zoomer vi ind på brugerrejsen og alle de punkter undervejs, som påvirker brugernes oplevelse af jeres forretning. Ved at forstå alle forretningens touchpoints, kan vi i samspil lægge den bedste strategi, som er rettet mod lige netop jeres kunder, så de kan få den bedst mulige oplevelse.  

Innovationsstrategi og design sprints

En afgørende del af at tiltrække kunder, og få ens brugere til at konvertere, er at holde sin forretning up to date med de trends og strategier som er til stede på markedet. Nogle gange kan mindre ændringer i design og indhold være nok til at øge konverteringerne, men andre gange vil der være meget større forretningsmæssig værdi i at tænke lidt ud af boksen og udfordre den eksisterende forretningsmodel. Vi kombinerer vores kendskab til det digitale landskab med et tæt samarbejde om jeres forretning og kunder, sådan at vi, i fællesskab, kan udforske og skabe koncepter, som kan sikre jeres forretning stor og vedvarende værdi.

Data and Heat map analyse

Vi bruger heatmaps til at finde frem til roden af et problem, sådan at vi kan målrette optimeringen mod de områder, hvor der er mest værdi at hente. Med redskaber som Google Analytics, Crazyegg og Hotjar går vi helt tæt på jeres målgrupper og deres adfærdsmønstre, på tværs af devices og indgange til jeres websites. Med udgangspunkt i brugernes adfærd på siden lægger vi op til strategiske tiltag og usability ændringer, som vil skabe en bedre brugeroplevelse og samtidigt øge antallet af konverteringer.

Brugertest

Hvor dataanalyser er virkelig effektive til at belyse hvad brugerne gør, kommer vi langt dybere med hvorfor brugerne gør som de gør, når vi tager fat i en metoder som brugertests. Udover at gøre jer klogere på jeres brugeres adfærd og bevæggrunde, åbner brugertests også op for at komme helt tæt på brugernes forventninger til jer, og metoden skaber på den måde indsigter, som vil hjælpe til at optimerer jeres løsning til jeres målgruppe.

Vil du vide mere?

Kontakt os, hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe med at skabe værdi for jer, og jeres kunder gennem en konverteringsanalyse. 

Philip Arnaa
Director, Insights & Digital Marketing

hello@adaptagency.com