Fællesoffentlige Brugertest

Digital tilgængelighed er den helt store hype for tiden, og essentiel for offentlige selvbetjeningsløsninger. Fællesoffentlig Brugertest er påbudt for alle obligatoriske selvbetjeningsløsninger, og vi er sat fuldt op til at håndtere dem, hurtigt og effektivt. 

Den endelige blåstempling

Den Fællesoffentlige brugertest er ikke en erstatning for den traditionelle tænke-højt test, og resultatet af den fællesoffentlige brugertest er heller ikke en rapport med problemområder og forbedringsforslag, men derimod et slags eksamensbevis, hvor der står om man har bestået testen eller ej. Den fællesoffentlige brugertest skal derfor afholdes når løsningen er færdigudviklet, men inden den går i produktion.

 • Gennemførelse
  Et minimum af 80 % af testpersonerne skal være i stand til at gennemføre relevante opgaver i selvbetjeningsløsningen
   
 • Kritiske fejl
  Et minimum af 80 % af testpersonerne må ikke opleve en kritisk fejl. Det kan være en fejl som testpersonen ikke selv kan løse, og må søge hjælp til uden for selvbetjeningsløsningen, eller en fejl der betyder, at formålet med løsningen ikke er opnået, selvom løsningen egentlig er gennemført.
 • Brugertilfredshed
  Brugertilfredsheden af den samlede test skal være på minimum 4, på en skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste. 

Quote 

Vi er trænede i den korrekte udførelse af Fællesoffentlige brugertest og garanterer, at testen lever op til de formelle krav. Gennem en grundig forberedelse og gennemtænkt rekruttering sikrer vi løsningen de bedste vilkår for at bestå - resten er op til brugerne. 

Nanna Gelineck
Senior Insights Consultant, Adapt

Vil I vide mere om Fællesoffentlige brugertest?

Vi hjælper jer med at gennemføre og bestå den nye fællesoffentlige brugertest, så I kan være sikre på, at jeres digitale løsning lever op til alle lovkrav. I får tilkoblet en facilitator, der udarbejder en rapport, og som I løbende kan ajourføre jer med. 

 

hello@adaptagency.com