Adapt og Erhvervsstyrelsen i nyt samarbejde

Erhvervsstyrelsen har valg Adapt som samarbejdspartner i forbindelse med den kommende lancering af en ny digital platform til iværksættere og selvstændige. 

Formålet med den nye platform er at forenkle erhvervsfremmesystemet med henblik på at skabe vækst, og ikke mindst styrke iværksætteri og erhvervsdrivendes muligheder for at opnå success med deres virksomheder. Vi skal hjælpe Erhvervsstyrelsen ved at gennemføre en omfattende målgruppeanalyse og udarbejde brugerportrætter.

Den nye digitale platforms succes afhænger af, hvorvidt den opfylder de mange forskellige brugeres behov. Vi skal derfor hjælpe Erhvervsstyrelsen med at inddele målgruppen i forskellige delsegmenter, så den nye webportal bedst muligt rammer de forskellige målgruppers behov. 
Identificeringen af de forskellige målgruppers adfærd og behov vil foregå gennem spørgeskemaundersøgelser, fokusgruppeinterviews, og gennem dybdegående interviews med borgere, virksomheder og erhvervsfremme aktører.