Analytics & Indsigt

Vi kombinerer menneskelig indsigt og big data for at sikre, at dét vi eksekverer er relevant for dig og dine kunder. Vi gennemgår detaljerede test for at understøtte alt, hvad vi gør.

Brugerindsigt

Vi bruger en etnografisk tilgang til at undersøge, hvordan brugerne interagerer med verden og de digitale produkter. Vi analyserer adfærd, ønsker og behov - og lader indsigterne forme produkter og processer og spille en definitiv rolle i alle dele af vores projekter.

Brugertest

Vi baserer alle vores projekter på en solid forståelse af brugerne. Vi udfører en række forskellige brugertest; fra tænke-højt test og fokusgrupper til digitale brugerpaneler. Vi undersøger din målgruppes modtagelse af et nyt digitalt produkt.

 

Brugertests | Tænke-højt-test | Fokusgruppe | Fællesoffentlig Brugertest | Digitalt Panel | Dybdegående interview

Kvantitative og kvalitative data

Vi er specialiserede i at bruge kvalitative og kvantitative data til at finde centrale områder for at forbedre kundeoplevelsen og forretningsresultaterne. Vores metoder gør det muligt for os at analysere mønstre i kundeadfærd, forudsige resultater og optimere effektivitet.

Apps & mobile

Vi skaber apps og mobile oplevelser, der udnytter det potentiale som mobile devices har.

Læs mere