Dybdegående research, segmentering og brugerportrætter til Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen er en dansk myndighed, der arbejder for at skabe merværdi og vækst hos danske virksomheder. De er ikke bange for at gå nye veje – også når det kommer til at lære deres brugere at kende, inden de udvikler en ny digital platform. De kom derfor til os for et få en ordentlig brugerundersøgelse i hus.

logo

 

The Purpose

Erhvervsstyrelsen kontaktede os, fordi de skulle udvikle en ny digital platform til at fremme det danske erhvervsliv – en platform der skal hjælpe virksomheder med spørgsmål relateret til, hvordan man opstarter, drifter og vækster. Erhvervsstyrelsen ville have lavet en undersøgelse med fokus på segmentering og kvalitetssikring af målgruppen for den nye digitale platform. Vi valgte at udforme en række brugerportrætter - en form for personas - der kunne beskrive de forskellige typer af virksomhedsejere, der ville have gavn af en fremtidig platform. 

The Approach

Vi har altid brugeren i fokus og ved, hvor vigtigt det er at forstå deres udfordringer. Det faldt os derfor naturligt at foretage en dybdegående brugerundersøgelse for Erhvervsstyrelsen, og vi foretog mange – rigtig mange – interviews af brugergruppen. Faktisk blev det til hele 34 dybdegående interviews, tre fokusgruppeinterviews og så lige en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med 2000 besvarelser oven i

Workshops

Det var vigtigt for os, at der blev taget højde for brugernes forventninger og behov. Og for at validere vores indsigter fra de mange interviews med danske virksomhedsejere foretog vi en række behovsafdækkende workshops med konsulenter fra danske erhvervs- og væksthuse. Derudover afholdte vi yderligere en række co-creation workshops med selvsamme konsulenter for at starte på idégenereringen til den nye digitale platform.

Brugerportrætter

Når du skal lære dine nuværende og fremtidige brugere rigtigt at kende, er det ikke altid nok at vide, hvem de er. Det kan være nødvendigt at dykke dybere ned; hvilken type virksomhedsejer har vi med at gøre? Hvad motiverer dem? Hvilke følelser, tanker og barrierer fylder hos dem ved opstart af ny virksomhed? Vi udarbejdede seks forskellige brugerportrætter, der skal gøre det muligt for Erhvervsstyrelsen at sætte sig i brugernes sted og prioritere features, opgaver og design til den nye digitale platform.

Quote

“Når vi laver den her type researchprojekt og analyse af brugernes behov, er det vigtigt for os, at indsigterne kan tages med videre og anvendes i det daglige arbejde med design og udvikling af digitale løsninger – og at medarbejdere på tværs af afdelinger også kan bruge indsigterne. Derfor udarbejdede vi brugerportrætterne, som er et meget simpelt visuelt værktøj, der kan hjælpe tværfaglige teams med at forstå brugerne.”

Nanna Gelineck
Senior Insights Consultant

The Solution

Målet med samarbejdet var at lære de forskellige typer af iværksættere og virksomhedsejere sådan rigtigt at kende. Vi er kommet i mål med en seks forskellige brugerprofiler, der hver især portrætterer segmenter med forskellige behov, følelser, barrierer og mål. Der er fokus på de opgaver, som de forskellige brugere har behov for at få løst og de virksomhedsrelaterede spørgsmål, de ønsker hjælp til. Brugerportrætterne skal hjælpe Erhvervsstyrelsen i design og udvikling af deres nye digitale platform, så de sikrer, at de udvikler dé features, der skaber mest værdi for brugerne.

Kontakt

Nanna Gelineck
Senior Insights Consultant

hello@adaptagency.com