Webtilgængelighed handler om et internet alle kan bruge

Webtilgængelighed handler om at skabe digitale løsninger, digitalt design og indhold, som kan bruges af alle mennesker på internettet uanset kognitive eller motoriske evner.
 

Hvorfor webtilgængelighed er så vigtigt

Webtilgængelighed er også kendt under betegnelsen “universelt design.” Begrebet understreger fokus på, at de løsninger, vi bygger, skal være så brugbare som muligt for det bredeste og mest diverse publikum. Konkrete eksempler på dette er at sikre, at farvekontraster ikke er et problem for brugeren med svækket syn, at man kan navigere uden brug af mus, at ordblinde kan få tekster læst højt eller at knapper og links kan rammes af folk med rystelser eller store tommelfingre. 

Webtilgængelighed er dermed en måde at sikre, at ingen bliver holdt udenfor. Internettet skal være inklusivt og empatisk. 

I takt med, at flere services bliver digitale, stiger antallet af mennesker, der bruger internettet, og derfor er det et stigende problem, at flertallet af websites ikke kan tilgås af alle. Undersøgelser viser, at op mod 20% af den danske befolkning er digitalt udfordrede, i særlig grad handicappede og ældre. For offentlige institutioner er det essentielt, at alle kan tilgå information og selvbetjeningsløsninger på lige fod. For private virksomheder består de 20% af en mindst lige så købekraftig del af befolkningen, som de resterende 80%, og det er en kolossal gruppe at udelukke fra sin forretning. 

Den bedste faktor ved et tilgængeligt website er, at det giver en bedre brugeroplevelse for alle. Hvem vil ikke gerne kunne navigere via keyboard, se skarpe farvekontraster eller let kunne afkode ikoner, links, inputfelter og billeder? 

Er du stadig ikke overbevist om, hvorfor det ikke blot er en god idé, men også en god forretning at fokusere på webtilgængelighed, så læs vores landing side om hvad webtilgængelighed betyder for din forretning her

Nyt EU-direktiv: Lov om webtilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer

Om du er overbevist eller ej, må du som ansat i en offentlig virksomhed tage stilling til webtilgængelighed. Den 23. september 2018 kommer EU med et nyt direktiv, der skal sikre webtilgængeligheden af offentlige organisationers websteder og mobilapplikationer. Fra september 2019 skal alle nye hjemmesider leve op til webtilgængelighedskravene i direktivet. Og senest til september 2020 skal ”gamle” hjemmesider også være tilgængelige. 


Små ændringer kan gøre en forskel

Der findes mange forskellige tiltag til, ift. hvad du kan gøre for at komme i gang med at skabe et mere tilgængeligt website. Det kan virke uoverskueligt, derfor anbefaler jeg, at du starter med at få defineret de indsatsområder, som kræves og derefter tage et skridt af gangen. Små ændringer kan gøre en stor forskel. Læs blandt andet vores “Guide til webtilgængelighed.”

 

Webtilgængelighed i højsædet

Vi har fokus på at udvikle digitale løsninger, der imødekommer behov hos en bred del af befolkningen. Herunder også brugere, der har specifikke udfordringer, både motorisk og kognitivt. Samtidig har vi fokus på at sikre, at de løsninger vi udvikler lever op til generelle brugervenligheds-standarder.

Adapt har fokus på at udvikle løsninger, der er teknisk solide, semantisk korrekte og skalerbare.

Afhængig af hvem du og dine kunder er, kan vi hjælpe med at vurdere niveauet af webtilgængelighed, du bør stræbe efter på dit website.

Kontakt

Heidi Mønnike Jørgensen

UX Lead & Strategist

 

hello@adaptagency.com