Din Guide til App Store Optimization (ASO)

App Store Optimization (ASO) er det felt, der beskæftiger sig med at optimere søgbarheden og download konverteringer for app’s. Det svarer lidt til Search Engine Optimization (SEO) for app’s. Ligesom med hjemmesider så viser erfaringerne, at det sjældent er nok at release en app, og så forvente at brugerne finder frem til den på egen hånd. De konverteringsrater du vil opleve kan i hvert fald blive markant bedre af at bruge lidt tid på ASO. Og som med hjemmesider fungerer det allerbedst, hvis det er noget der løbende bliver justeret. De søgeord og visuelle elementer der fungerer i dag, er ikke nødvendigvis lige så effektive om et halvt år.

Ifølge Apple sker 65% af app downloads gennem en søgning i deres App Store. Når der udgives ca. 1.000 nye app’s hver dag er det vigtigt at ende i toppen af søgeresultaterne. Der er nemlig også tal der viser, at de første 10 app’s i et søgeresultat står for 86% af downloads. Deraf står nr. 1 for 29%.

The Tool lavede i 2018 en undersøgelse blandt 60 app marketing specialister om, hvilke faktorer der havde den største indvirkning på ASO. Det viste sig, at det er forskellige parametre du skal ændre ved, når du vil optimere til hhv. søgbarhed og konvertering for en app. Derudover er der også lidt forskel på App Store (iOS) og Google Play (Android). I det følgende vil jeg komme med et par gode råd på hver af områderne.

Top 10 App Store Optimization facts

Data fra: The Tool App Store Optimization Factors & ASO Trends for 2018 - Expert Survey

Bliv fundet i App Store og Google Play

Hvis din største udfordring er at blive fundet i de to app stores skal du kigge nærmere på søgeoptimering. Her er søgeord noget af det vigtigste du skal arbejde med. Når App navn/titel, subtitle/short description og keywords/beskrivelse bliver angivet som nogle af de vigtigste ASO faktorer på hhv. App Store og Google Play, er det fordi disse faktorer er med til at bestemme, om en given app er relevant for en given søgning. For at blive fundet skal de ord, som brugeren søger på, gerne gå igen i en af disse. 

Når jeg skal finde frem til relevante søgeord starter jeg altid med en brainstorm. Jeg prøver at komme på alle de ord, som en bruger måske ville søge på, og hvor det kunne være relevant at finde den app jeg arbejder på. Derfra bruger jeg et værktøj som fx. Mobile Action, App radar eller App Annie. Jeg bruger dem til to ting. Dels bruger jeg dem til at udvide min brainstorm ved at komme på andre søgeord, der kunne være relevante - f.eks. ved at kigge på relaterede ord eller søgeord konkurrenterne bruger. Derudover bruger jeg værktøjerne til at vurdere hvert søgeord. Disse værktøjer kan fortælle mig 3 vigtige parametre, som jeg bruger i udvælgelsen af søgeord. 

  1. I hvor høj grad bliver der søgt på ordet.
  2. Hvor stor sandsynlighed er der for at ranke højt når der søges på ordet. 
  3. Hvor mange andre der bruger samme søgeord. 

Et sidste parameter, som jeg vurderer hvert søgeord ud fra, er relevans. F.eks. hvor tæt et givent søgeord lægger sig op ad den kerneydelse, som app’en kan bidrage med.

Tilsammen kan disse parametre hjælpe mig med at udvælge de bedste søgeord. I denne udvælgelsesproces er det vigtigt at overveje app’ens konkurrencedygtighed. En helt ny app fra et ukendt brand har en meget lav konkurrencedygtighed, og bør derfor vælge søgeord, hvor konkurrencen er mindre. Ellers ender den langt nede på listen over søgeresultater. I det tilfælde er det bedre at ranke højt i lidt færre søgninger end at ranke lavt i hyppige søgninger. Mere velkendte brands eller app’s, der i forvejen har mange downloads eller gode ratings kan bedre konkurrere på de populære søgeord.

De vigtigste søgeord, der bliver udvalgt, skal gerne indgå i app’ens navn eller subtitle/short description, da disse har større betydning for app’ens rangering. De resterende søgeord skrives ind som keywords i App Store eller i beskrivelsen på Google Play.

Billedtekst til Ældre Sagen eksempel: Ældre Sagen’s app er et godt eksempel på, hvordan keywords er udnyttet både i navn og subtitle, hvilket får den til at rangere højt både når der søges på Ældre Sagen, Tilbud, Rabatter og Fordele.

Optimér din download konverteringsrate?

Hvis du gerne vil optimere din app’s download konverteringsrate er det nogle lidt andre værktøjer der skal i brug. Det handler i højere grad om at overbevise potentielle brugere om, at app’en har en høj kvalitet og kan bidrage med noget værdi. I den sammenhæng er både det visuelle udtryk og ratings vigtige faktorer, der hver især kan føre til et konverteringsløft på 10-35%.

I Adapt er det vores erfaring, at ratings ikke er noget der kommer af sig selv. I hvert fald ikke de gode. De dårlige ratings skal nok komme af sig selv, for hvis en bruger har haft en dårlig oplevelse er de mere motiverede til at bruge lidt ekstra tid på at fortælle om det. Alle dem, der har haft en god oplevelse derimod, gør sjældent opmærksom på det af sig selv. Det bedste tiltag i dette tilfælde er, at du i app’en opfordrer brugerne til at give den en rating. 

På iOS devices er det endda muligt at bede brugerne om at afgive en rating uden, at de behøver at forlade app’en. Vores erfaringer har vist os, at med dette simple tiltag har ratingen af vores app’s steget med +1 karakter, uden at der har været lavet andre tiltag - simpelthen fordi flere af de glade brugere er kommet til orde. En undersøgelse fra Apptentive har vist, at med et spring fra to til tre stjerner kunne en app forvente en konverteringsforøgelse på +280%.

Visuelle elementer

En sidste vigtig overvejelse er de visuelle elementer. Dette gælder screenshots, video, app ikon og i Google Play også feature graphic. De visuelle elementer skal dels fungere som et blikfang for brugeren, og dels udtrykke app’ens kvalitet. En sjusket præsentation giver indtrykket af en dårlig app. 

Med de visuelle elementer er det vigtigt at brugeren hurtigt kan afkode app’ens kernefunktionalitet og hvilken værdi den kan give dem, da det i gennemsnit kun tager en bruger 3 sekunder at beslutte om de er interesserede i en app eller ej. Især app ikonet og de første 2-3 screenshots er vigtige, da det er dem, der kan ses på et søgeresultat. Budskabet kan f.eks tydeliggøres ved at kombinere billeder af app’ens kernefunktioner med korte tekster, der beskriver dem, i de screenshots der vælges. 

Det kan også varmt anbefales at producere en video til de to app stores. Ifølge App Annie kan dette alene hæve konverteringsraten med 20-35%. En video til de to app stores bør være kort og præcis og igen fremhæve den værdi app’en kan give og den kernefunktionalitet den har, frem for at formidle en stemning. Det er nemlig et værktøj for brugerne til at bestemme om app’en vil være relevant for dem. De fleste brugere ikke vil se mere end de første 12 sekunder af en video.

A/B test

En god måde at blive klogere på ASO er ved at A/B teste din app’s præsentation. Dette kan du gøre i Google Play, hvor du let kan sætte flere forskellige præsentationer op imod hinanden og se, hvilken der leder til den højeste konverteringsrate. Lidt efter lidt, lærer du hvad der virker, og hvad der ikke gør. 

Hvad kan man ellers gøre? 

Virksomheder bruger i dag store summer på design og udvikling af apps, men overraskes ofte, når det i sig selv ikke automatisk fører til instant succes og masser af downloads. Det kræver også markedsføring, og at du bruger noget tid på ovenstående.

Hos Adapt arbejder vi med at øge apps ranking, konverteringer og på at øge antallet af brugere. Vi ser på, hvad der motiverer folk til at downloade apps – så som at den skal tjene et specifikt formål. Skal du bruge hjælp til jeres ASO strategi? Så tag endelig fat i mig. 

Kontakt

Christoffer Vinther-Høj
UX Strategist

hello@adaptagency.com