Big & Thick data 

Vi bygger løsninger, der baserer sig på udforskning af menneskelig adfærd

Når vi skaber indsigter til vores kunder og projekter, er det er altid med et fokus på at levere konkrete og implementérbare findings, der skaber værdi og forbedrer brugeroplevelsen.

Selvom vi ofte udfører succesfulde projekter med brug af én enkelt metodisk tilgang - kvalitative interviews og observationer, eller dataanalyse - så stræber vi lige så ofte efter at benytte en blanding af metoderne. Læs videre og se hvorfor.

Big data

Fordelen ved Big data og dataanalyse har haft et stærkt momentum de seneste år, hvor der har været et koncentreret fokus på at udfolde det potentiale for forståelse af generel brugeradfærd, som nye teknologiske muligheder har medført. Ofte kan Big data fx. belyse, hvor en løsning underpræsterer. Her benytter vi værktøjer som Google Analytics eller lignende redskaber til at forstå, hvad der sker.

Men lige meget hvor meget vi vender og drejer kvantitativ data, så vil det aldrig kunne fortælle, hvorfor noget sker.

Vi kan måske registrere, at mange brugere falder ud af et købsflow, lige før de har færdiggjort et køb. Men vi kan kun hypotesere om hvorfor.

 

Tyk data

For at svare på hvorfor noget sker, har vi brug Tyk data. Tyk data fungerer godt som et modspil til Big data. Hvor Big data siger noget specifik ud fra en analyse af generel adfærd, skaber Tyk data en forståelse af generelle tendenser ved at analysere specifikke oplevelser og livsverdener. 

Tyk data er kendetegnet ved at have mange lag, der kan fortolkes, og består oftest af en kombination af kvalitative interviews og observation af adfærd.

 

Når findings løftes til indsigter

Det er ofte i samspillet mellem Big- og Tyk data (eller Hot & Cold, Stats & Stories), at indsigter kan blive konkrete og operationelle. 

Big (kvantitativ) data kan beskrives som et hav, hvor vi overvåger bølger og vindforhold, og ved at systematisere denne data kan vi se ud i fremtiden, og tilvejebringe indsigter til virksomheder, om hvordan de bedst udnytter forholdene til at komme fremad.

I denne analogi er Tyk (kvalitativ) data de dybe dyk. Det er her, vi går under vandet og ind til bredden og undersøger havbunden for at forstå, hvad der får bølgerne til at rulle, som de gør. Med denne tilgang har vi de bedste forudsætninger for at løse komplekse problemer og skabe originale og unikke løsninger. 

Uden Hot data - der beskæftiger sig med menneskers følelser og forventninger, og den rolle produkter spiller i deres livsverden - hvordan skulle vi så kunne vide, hvorfor de søger mod andre virksomheder, forlader en side eller bare aldrig færdiggør den booking, de var nået så langt med?

 

Hvad består den blandede metodiske tilgang af?

Hypoteser om brugeradfærd kan skabes både i de kvantitative, Big data-sæt eller stamme fra tyk, kvalitativ dataindsamling.

Måske registrerer vi uventede bevægelser i data-trafikken, og vælger at udforske brugernes oplevelser i interviews eller fokusgrupper for at diagnosticere problemet. 
Eller vi laver en A/B-splittest af et bookingflow for at forbedre brugeroplevelsen og konverteringsraten, efter at have fundet en række problemer med brugergrænsefladen i en brugertest.

I begge eksempler forsøger vi at håndtere blinde vinkler ved én metode ved at anvende en anden.

Kontakt vores Insights-afdeling hvis du vil lære mere om fordelene ved at anvende Tyk data til at forstå dine Big data-sæt.

Contact 

Nanna Gelineck
Senior Insights Consultant

hello@adaptagency.com